середа, 22 лютого 2017 р.

Конкурси

«Шкільний портал»  пропонує  учням навчального закладу долучитися до конкурсу
"Ми – Патріоти України!"
Адже  Україна — наша Батьківщина, і хочеться знати про неї як найбільше. До участі запрошуються учні 5 - 11 класів. Конкурс включає в себе завдання різного рівня та об'єднує в собі питання з історії, географії, мови та літератури України.
Вартість участі для кожного учасника від ЗНЗ коштує 15 грн. Мінімальна кількість учасників від ЗНЗ – 6 учнів. Учасники отримають електронні сертифікати різних ступенів. Електронним сертифікатом також буде нагороджено учителя, який здійснюватиме функції куратора від ЗНЗ.
Детальніше про умови можна дізнатись, перейшовши за посиланням:  сторінка конкурсу


Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс "Левеня"

Конкурс “Левеня”, який проводиться Львівським фізико-математичним ліцеєм при Львівському національному університеті імені Івана Франка на виконання наказу Міністерства освіти і науки України, запрошує всіх учнів 7-11 класів, які цікавляться фізикою, тих, хто любить думати і спостерігати змагатися і перемагати, взяти участь у щорічному Всеукраїнському учнівському фізичному конкурсі. Перевірте свої знання і інтуіцію, поміряйтеся силами з ровесниками з усієї України. Детальніше про конкурс ...

"Олімпіс 2017 - Весняна сесія"!
Всіх учнів 1—11 класів, а також учнів інших навчальних закладів запрошуємо взяти участь у Міжнародному дистанційному конкурсі з інформаційних технологій «Олімпіс 2017 - Весняна сесія».
Головна мета конкурсу з інформаційних технологій «Олімпіс» — підвищення мотивації до вивчення і зацікавлення учнів навчальним предметом. Це не олімпіада, у конкурсі є завдання різного рівня складності, тому у конкурсі можуть взяти участь всі учні без винятку. Детальніше про конкурс...

вівторок, 14 лютого 2017 р.

Ведення класного журналу (Пам’ятка для словесника)

(Подані рекомендації і зразки заповнення сторінок журналу розроблено на основі наказу МОН України від 03.06.2008 р. № 496, «Інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році» (лист МОН України від 21.08.2010 р. № 1/9-580), методичних рекомендацій щодо вивчення української мови та літератури у 2013/2014 навчальному році, листа МОН України «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року» від 20.05.2013 р. № 1/9-349)

Загальні зауваги
1.Записи в журналі ведуться державною мовою.
2.Записи проводяться чорнилом одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно.
3.На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.
4.Дата проведення заняття записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття про- ведено 4-го вересня.
5.У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дату і тему кожного уроку записують окремо.
6.Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «Зошит», «Діалог», «Усний твір» тощо.
7.Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою, і його результати позначаються цифрами від 1 до 12.
8.У графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування1 стисло записують тему уроку, контрольної роботи тощо.
9.У графі «Завдання додому» стисло записують його зміст, параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.
10.Додатковий запис щодо теми на сторінці оцінювання над датами не робиться.
Оцінювання навчальних досягнень
1.Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання.
2.Тематична оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом «Тематична» без дати. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.
3.Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, не виконав вимог навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється «н/а» (неатестований).
4.Тематична оцінка коригуванню не підлягає.
5.Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом «І семестр», «ІІ семестр». Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають ураховуватися динаміка осо- бистих навчальних досягнень учня з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.
6.Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, не виконав вимог навчальної програми, у колонку з надписом «Семестрова» виставляється «н/а» (неатестований).
7.Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з надписом «Скоригована» поруч із колонкою «І семестр» чи «ІІ семестр». Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводять навіть за відсутності учнів, які виявили бажання коригувати їх. Якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку «Скориго- вана» не робиться.
8.Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом «Річна» без зазначення дати не раніше ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ се- местр.
9.Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року.
10.У випадку неатестації учня за підсумками двох семестрів у колонку «Річна» робиться запис «н/а» (неатестований).
11.Річна оцінка коригуванню не підлягає.
12.Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється в колонку з надписом «ДПА» без зазначення дати.
13.За бажанням випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти як державна підсумкова атестація можуть бути зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання, про що видається відповідний наказ керівника навчального закладу. У такому випадку результати ЗНО з конкретного предмета виставляють до журналу в колонку з надписом «ДПА».
14.Учням, які не пройшли державної підсумкової атестації, в колонку з надписом«ДПА» робиться запис «н/а» (неатестований).
15.Випускникам, яких звільнено від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис «зв» (звільнений).
16.Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеля ційною комісією, за її результатами виставляється оцінка в колонку з надписом«Апеляційна» без дати.
17.Оцінки за навчальну практику та навчальні екскурсії виставляють у журнал окремим рядком і можуть ураховувати під час виставлення річних оцінок з відповідних предметів.
Особливості заповнення сторінок класного журналу з української мови та літератури
1.При оцінюванні кожного з видів мовленнєвої діяльності оцінки виставляються і враховуються як поточні.
2.Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності окремого уроку не відводять. У І семестрі пропонується провести оцінювання двох видів мовленнєвої діяльності (усного твору і діалогу), результати виставити в колонку без дати з відповідними надписами «Усний твір» та «Діалог» і врахувати ці оцінки в найближчу тематичну. У ІІ семестрі провести оцінювання усного переказу і читання вголос. Оцінки виставити і врахувати так само.
3.Повторно наприкінці семестру проводити оцінювання всіх видів мовленнєвої діяльності і виводити оцінки в журналі не потрібно.
4.У 10–11-х класах контрольна перевірка читання вголос не проводиться.
5.Записи «Контрольний переказ», «Контрольний твір», «Контрольний диктант», «Контрольне читання мовчки», «Контрольне аудіювання» роблять тільки у графі «Зміст уроку», крім випадків, коли контрольне аудіювання або читання мовчки проводять на одному уроці з контрольним диктантом або контрольною роботою з мовної теми (тестуванням). У цьому разі оцінка за контрольну роботу чи диктант виставляється в колонку під датою проведення уроку, а в сусідній колонці без дати з надписом «Контрольне читання мовчки» або «Контрольне аудіювання» ставиться оцінка за цей вид діяльності.
6.Коли контрольний твір або переказ проводять на спареному уроці, то оцінку за цю роботу виставляють у другій колонці з датою.
 Пор.
Число та місяцьПрізвище та ім’я учня14/1014/10ДатаЗміст уроку
1
Галуненко Тарас
8
14/10Контрольний письмовий твір
2
Іваненко Сергій
11
14/10Контрольний письмовий твір
3
Хомич Аліна
10
 7..Ведення зошитів з української мови та літератури оцінюється щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою до найближчої тематичної. Її виставляють у колонку без дати з надписом «Зошит» після останнього уроку поточного місяця за винятком травня, коли оцінка за зошит має передувати останній у навчальному році тематичній оцінці.
8.Оцінки за вивчені напам’ять твори виставляють у колонку без дати з надписом «Напам’ять» поряд з колонкою того уроку, на якому вони вивчалися.
 Пор.
Число та місяцьПрізвище та ім’я учня18/11Напам’ятьДатаЗміст уроку
1
Гримальченко Вікторія
12
18/11Тарас Шевченко.«Садок вишневий коло хати…»
2
Проскуренко Інна
10
9
3
Семенів Галина
8
Зразки  заповнення  сторінок   класних   журналів   розроблено   на   основі          календарного планування уроків української  мови  та  літератури  для 5–11-х класів на 2015/2016 навчальний рік, розміщеного на сайті журналу «Дивослово».
Читати далі.....
Заняття в секції з волейболу  служать важливим доповненням до уроків фізичної культури. Головними завданнями секції з волейболу є: залучення школярів до систематичних занять волейболом, зміцнення їх здоров'я, сприяння правильному фізичному розвитку і загартовуванню організму, виховання високих морально-вольових якостей, спортивно-технічне вдосконалення школярів на основі різнобічної рухової підготовки та оволодіння ними технікою і тактикою волейболу.
Секцію веде щопонеділка вчитель фізичної культури Скрипник Наталя Сергіївна.
Чисельність учнів, що відвідують секцію – 24 дитини з 5 – 7 класів.
На заняттях з техніко-тактичної підготовки учні оволодівають:
стійкою і переміщенням;передачею м'яча двома руками (верхня і нижня);
передачею м'яча однією рукою з випадом і в падінні;передачею м'яча, що відскочив від сітки;
подачею м'яча (нижні прямі і бічні, верхні прямі і бокові);прямим нападаючим ударом;
блокуванням (одиночним і груповим), страховкою, розстановкою гравців при своїй подачі і подачі супротивника;тактикою подач і нападаючих ударів;
тактикою гри в захисті;знайомство з тактикою гри кращих команд країни.

четвер, 2 лютого 2017 р.

2 лютого, четвер. День бабака


Заснувший бабак теж вміє хропіти, - напевно, його так легше знайти. Схід сонця бабаки намагаються зустрічати своєрідним свистом. Відомо, що їх дуже швидко можна приручити і, як правило, бабаки віддані своїм господарям.
Щодо передбачень...
Ви здивуєтеся, але зараз на цю подію звертають увагу навіть представники Гідрометцентру. Не перебільшуючи можна відзначити, що від знання і розуміння майбутніх погодних умов залежить не так вже й мало. Для жителів міст, але скоріше для жителів сільської місцевості точні дані про погоду дуже важливі.
Перші згадки про День бабака датовані ще 1841-м роком. Для Канади та Сполучених Штатів Америки - це традиційне національне свято, що відзначається 2-го лютого, проте його популярність вже давно перейшла межі цих країн. «Все це умовності», - скажуть скептики. Може бути. Однак багаторічні спостереження і підштовхнули людей до формування своєрідних народних «закономірностей» - прикмет, орієнтуючись по яких людям вдавалося з максимальною точністю визначати настання тих чи інших подій. Ще треба враховувати, що все це виходило за рамки строгих наукових технологій з однієї простої причини - елементарну відсутність таких. Навіть зараз офіційна гідрометеорологія не береться робити такі довготривалі прогнози, які демонструє хороший і перевірений бабак.
Народна технологія, за даними проекту DilovaMova.com, свідчить: спостерігаючи бабака, який вилазить зі своєї нори в цей день потрібно звернути увагу на його поведінку, по якої і можна визначити близькість настання довгоочікуваної весни. Якщо цей день буде похмурий і бабак не зможе побачити свою тінь, але спокійно залишить насиджену нору, то висока ймовірність, що зима незабаром закінчиться, а весна очікується рання в цей рік. Якщо день буде сонячний і бабак спостерігаючи свою тінь піде назад ховатися в нору, то зима швидше за все триватиме ще шість тижнів. Для чистоти проведеного дослідження дуже бажано не намагатися примушувати милого звірка до тих чи інших дій, а дати йому якомога більше свободи в цій справі, інакше чистота проведеного експерименту може бути «змазана».
Нам людям властиво помилятися. Тварини менш схильні до притаманної нам амбітності. Раціональність, прогматічность і відсутність «зайвого» - для тваринного світу запорука виживання.
Історія виникнення цього народного свята сягає своїм корінням ще у часи Стародавнього Риму. В Америку День бабака був привезений переселенцями з німецьких земель у XVIII столітті. У народну традицію святкування цього дня увійшло безліч звичаїв. Це і фестивалі, і народні гуляння, ярмарки та просто ще один спосіб підняття настрою в період гострих лютневих морозів.
У цей День ми приєднуємося до привітань на адресу всіх любителів цих народних традицій. Бажаємо всім нам гарної погоди, гарного настрою і доброго здоров’я! З Днем бабака!